Vatten

Ölet består till största del av vatten. Precis som de andra ingredienserna har vattnet en stod påverkan på hur ölet blir. Vattnets mineraler och dess hårdhet har betydelse för ölets karaktär. Vissa regioners vatten passar bättre till vissa öltyper. Dock går det att behandla sitt bryggvatten efter den typ av öl du vill brygga.

Kalcium (Ca)

Kalcium använder man om man vill sänka mäskens pH, om det inte tillsätts som karbonat (Krita CaCO3 ökar alkaliniteten i vattnet), vilket kan behövas om man brygger på endast ljus malt. Kalcium måste tillsättas som salter, vilket i sin tur leder till att sulfat och/eller klorid nivåerna också ökar. Kalsium hjälper jästen att flockulera. Ett minimum av 40 mg / liter rekommenderas.

Natrium (Na)

Natrium förstärker ölets sötma men tillsammans med sulfatjoner kan den ge kärv smak. Om vattnet har mycket sulfatjoner så skall natriuminnehållet hållas lågt.

Magnesium (Mg)

Magnesium är bra som jästnäring men kan i högre doser ge ett astringent och kärvt öl. Bör vara lägre än 50 mg / liter.

Sulfat

-för torra, humledominerade öl-
För höga nivåer av Sulfat eller klorid kan ge ölet felsmaker.
Sulfat i högre koncentrationer ger ett krispigt och torrt öl som framhäver humlebeskan.

Kalciumsulfat, CaSO4 (Gips)

Kalciumsulfat är en kemisk förening som oftast inom ölbryggning vid bryggning av vissa engelska ale för att efterlikna vattnet i Burton upon Trent.
I vörten splittras kalciumsulfatet till två joner. – Ca(2+) – SO4(2-).

Magnesiumsulfat, MgSO4 (Epsomsalt)

Magnesiumsulfat är en kemisk förening som innehåller magnesium, svavel och syre.

Klorid

-för maltiga öl-
Klorid ger ölet kropp, fyllighet och en mjuk sötma.

Kalciumklorid,CaCl2

Kalciumklorid är en kemisk förening mellan Kalcium och Klor som framställs genom att låta kalciumkarbonat reagera med saltsyra.
I vörten splittras kalciumklorid till två joner, en kalciumjon (Ca2+) och två kloridjoner (Cl1+).

Natriumklorid, NaCl (Salt)

Bör inte användas i större mängder.

Karbonat

– För mörka öl-
Karbonat höjer mäskens pH vilket är bra om stora mängder rostad malt används med mjukt vatten.

Kalciumkarbonat, CaCO3 (Krita)

Används när man brygger mörkt öl där användningen av de rostade malterna gör att pH-värdet oftast blir för lågt.

Natriumvätekarbonat, NaHCO3 (Bikarbonat)

För mycket natrium är inte önskvärt i bryggvattnet därför är Kalciumkarbonat eller kalciumhydroxid är ett bättre alternativ för att höja pH-värdet.

För att höja mäskens pH går det även att använda Kalciumhydroxid

Lämna ett svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.