Refraktometer

refraktometer

En refraktometer är ett smidigt verktyg för att mäta vörtens “gravity”, då man endast behöver några droppar. Men en refraktometer fungerar inte riktigt som en hydrometer, då den egentligen inte mäter gravitationen eller sockerinnehållet, utan mäter brytningsindex.  Moderna refraktometrar har automatisk temepraturkompensation, ATC, inom ett begränsat temperaurområde, oftast mellan 15-30 grader Celsius. Eftersom mätprovet är så litet så anpassas dess temperatur i princip omedelbart till refraktometerns temperaurområde.
refractometer-readingDe flesta refraktometrar är graderade i enheten °Brix då de oftast används inom områden där Brix-skalan är den vanligaste. Instrument för ölbryggning kan också vara graderade i Öchsle. Har du en refraktometer som med både brix och SG skala som bilden här till höger så ignorera SG skalan. Förhållandet mellan Brix och SG är inte linjär.

Ofermenterad vört

En enkel sockerlösnings brytningsindex beror endast på sockerhalten och temperaturen. Vörten man får ut vid bryggning av öl är dock inte en enkel sockerlösning utan måste korrigeras. Detta sker lättast genom att dividera refraktometeravläsning med 1,04.

Fermenterad vört

Det andra problemet som är lite svårare att få rätt på är att så fort jäsningen börjar ta fort så kommer vi ha en tredelad lösning: socker, vatten och alkohol. Det vill säga det finns mer än brytpunkt att mäta. Innan fermenteringen börjar är dessa brytpunkter direkt relaterade till varandra, men när det börjat bildats alkohol är det inte så längre, vilket gör att värdet man får ut inte går att rätta sig efter utan måste räknas om. För att göra detta måste man även ha det ursprungliga brixvärdet.

 

FG = 1.0000 – 0.0044993*RIi + 0.011774*RIf + 0.00027581*RIi² – 0.0012717*RIf² – 0.0000072800*RIi³ + 0.000063293*RIf³

RIi = Initiala Brixvärdet
RIf = Nuvarande Brixvärde

Källa: http://seanterrill.com/2011/04/07/refractometer-fg-results/

Min slutsats

Smidigast är nog att använda en refraktometer under bryggdagen och sen använda den för att ha koll på när den jäst ut. När man väl ser att värdet inte ändrar sig så kan man ta ett prov med hydrometern för att kolla räkna ut alkoholhalten.

 

Comments are closed.